چرا اغلب مدیران، والدین مردودی هستند؟!‏

آیا شما به عنوان یک مدیر تاکنون توانسته‌اید تعادلی منطقی میان کار و خانواده برقرار کنید؟ یا شما نیز از آن دسته مدیرانی هستید که کار برای آن‌ها در اولویت اول و خانواده در اولویت‌ بعدی قرار دارد. اگر چنین است، آیا از عواقب فراموش کردن خانواده…

زندگی را زندگی کنیم…

گفتاری از منتور: عقیل ملکی فر زمان: 48 دقیقه افراد معمولی زندگی را مصرف می کنند ولی انسان متعالی بیش از آنچه که مصرف می کند تولید می کند. مهارت تصمیم گیری هوشمندانه یکی از 15مهارت مهم در زندگی می باشد و به این طریق قیمت هم تراز…

کشف قهرمان درون: چگونه؟ (2)

در بخش پیش یادآور شدیم که در درون هر یک از ما یک "قهرمان ـ رهبر" وجود دارد که منتظر کشف شدن است، سپس استدلال کردیم که برای بیدار کردن این قهرمان خفته از خواب زمستانه‌اش باید داستانی قهرمانانه در گوش او بخوانیم. اما داستان چیست؟ و ما باید چه…

کشف قهرمان درون: چگونه؟ (1)

نیچه ، فیلسوف شهیری میگفت: در درون هر انسان معمولی یک قهرمان وجود دارد که منتظر کشف شدن است. من حرف او را کامل میکنم و میگویم: در درون هر فرد معمولی یک قهرمان – رهبر وجود دارد که منتظر کشف و پرورش است. قهرمان درون، این زیبای خفته را که به…

شخصی که هستی، شخصی که می‌توانی باشی!!

حتماً قبول دارید که از هرکدام از ما دو نسخه وجود دارد. یکی آنکه هستیم و دیگری آنکه می‌توانیم باشیم. شخصی که می‌توانیم باشیم را ما “قهرمان درون” می‌نامیم و عقیده داریم که در درون هر یک از انسان‌ها یک قهرمان وجود دارد که منتظر کشف شدن است.…

فدخلوها بسلام آمنین

  چطور زندگی کنیم؟ اولین گام باید بدانیم انسان متعالی چه ویژگی هایی دارند.اولین نیاز روانی انسان در نمودار مازلو نیاز ب امنیت یا آرامش می باشد به این معنی که موردی برای دل نگرانی نداشته باشیم. پیامبر