خانواده‌ی آینده‌‌پرداز

0

ازدواج مبتنی بر چشم‌انداز مشترک

اگر از شما بپرسند که با چه کسی ازدواج خواهید کرد، قطعاً پاسخی نزدیک به این موارد خواهید داد: “با کسی که عاشق هم باشیم”، “با کسی که مرا کامل کند” و یا “با کسی که مرا درک کند”. آیا این پاسخ‌ها برای یک زندگی متعالی اطمینان‌بخش و کافی است؟ آیا دوست داشتن یکدیگر، کامل کردن یکدیگر و یا “تفاهم با یکدیگر” معیارهای مطمئنی برای دستیابی به یک ازدواج موفق و پایدار هستند؟ در پاسخ به این سوال، نخست باید ببینیم هدف نهایی ازدواج چیست؟

هدف نهایی ازدواج، دستیابی به وحدت زن و مرد است.

هدف نهایی ازدواج

همان‌طور که خداوند متعال “واحد” (یگانه) است، هدف غایی ازدواج نیز دستیابی به “وحدت” یا یگانه شدن زن و مرد است، البته بدون استحاله شدن هویت‌های فردی آن‌ها. به بیان دیگر، زن و مرد با یکدیگر ازدواج می‌کنند تا “من”‌های خود را در “ما” یگانه نمایند. “ما”یی که به این ترتیب شکل می‌گیرد، نماینده‌ی “انسان” است نه نماینده‌ی زن یا مرد.

انسانی که هم وجه مردانه دارد هم وجه زنانه. و چنین انسانی ـ دست‌کم از حیث روحی ـ کامل است. در واقع، ما به جای آنکه با یک مرد و یک زن منفرد مواجه باشیم، با یک انسان کامل و به وحدت رسیده مواجه هستیم.

حال این انسان کامل برای دستیابی به رشد و پیشرفت و تعالی (که همان کمال) است، نیازمند سه ابزار زیر است:

  • ارزش‌های مشخص
  •  ماموریت مشخص
  •  چشم‌انداز مشخص

و چون چشم‌انداز شامل ارزش‌ها و ماموریت هم می‌شود، پس می‌توان گفت که این انسان‌ برای نیل به موفقیت و کمال نیازمند یک “چشم‌انداز” روشن و البته بزرگ و متعالی بر پایه‌ی ارزش‌ها و ماموریت مشخص است.

با این وصف، هرگاه چشم‌انداز مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می‌کنند، متفاوت باشد، دستیابی آنان به”وحدت” دشوار و بلکه غیرممکن می‌شود. از این رو کاملاً واضح است که معیار اصلی ازدواج موفق باید داشتن “چشم‌انداز مشترک” میان زن و مرد باشد. چشم‌اندازی که ریشه در ارزش‌ها و ماموریت مشترک دارد. داشتن چشم‌انداز مشترک به معنای اتحاد روحی و روحانی زن و مرد است و قویاً باعث جذب طرفین به سوی یکدیگر می‌شود، که گفت:

جان گرگان و سگان از هم جداست                متحد، جان‌های مردان خداست.

ازدواج آینده پرداز

ازدواجی که مبتنی بر یک چشم‌انداز مشترک باشد، موفقیت و پایداری زندگی مشترک را حتی تحت دشوارترین شرایط، تضمین می‌کند.

ازدواج مبتنی بر یک چشم‌انداز مشترک را، اصطلاحاً “ازدواج آینده‌پرداز” (visionary Marriage) می‌نامند و خانواده‌ای را که بر اساس چنین چشم‌اندازی شکل می‌گیرد، “خانواده‌ی آینده‌پرداز” یا Visionary Family می‌نامند.

به سهولت می‌توان نشان داد که ازدواج آینده‌پرداز یک ازدواج آئینی اسلامی و از این رو مقدس است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + 6 =